s

پروژه های در دست انجام- حفاظت کیفی منابع آب
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن در حوضه آبریز کارون حفاظت کیفی منابع آب حوضه آبریز کارون محدود به استان خوزستان A
2 تهیه گزارش ارزیابی وضعیت محیط زیست کلانشهر اصفهان (SOE)و تهیه نقشه پهنه بندی محیط زیست شهر اصفهان و ارائه راهکارهای اجرایی حفاظت کیفی منابع آب محدوده حریم شهر اصفهان A
3 حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد شامل 11محدوده مطالعاتی A
4 حفاظت کیفی منابع آب استان زنجان حفاظت کیفی منابع آب استان زنجان شامل محدوده مطالعاتی A