حفاظت، بـهـره‌برداری، نگهـداری و تعمیرات تصفیه‌خانه‌های‌ فاضلاب شهرهای نیاسر و قمصر

حفاظت، بـهـره‌برداری، نگهـداری و تعمیرات تصفیه‌خانه‌های‌ فاضلاب شهرهای نیاسر و قمصر
16 آذر 1401

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کاشان
موقعيت مکاني : استان اصفهان، واقع در شهرستان‌های نیاسر و قمصر
هدف از پروژه:
تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نیاسر، در فاصله 3 کیلومتری از شمال شهر نیاسر واقع شده است. مساحت این تصفیه‌خانه بالغ بر 5/3 هکتار می‌باشد. مدول اول این تصفیه‏خانه در سال 1395، در مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قمصر، با فاصله 3 کیلومتری از مرکز شهر و در منطقه فرفهان واقع شده است. مدول اول این تصفیه‏خانه در سال 1400، بهره‌برداری شده است.
ظرفیت طرح تصفیه‌خانه‌های یاد شده، 1200 مترمکعب در شبانه‌روز و ظرفیت مدول اول این دو تصفیه‌خانه مجموعاً، 400 مترمکعب در شبانه‌روز می‌باشد.
مطابق مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کیفیت پسآب خروجی این تصفیه‌خانه دارای استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی بوده و بر اساس مجوزهای صادره، قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در مصارف صنعتی و کشاورزی را دارا می‌باشد.
فرآیند تصفیه فاضلاب مدول اول تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای نیاسر و قمصر، به روش فرآیند لجن فعال (MBBR) است که از روش‌های متداول‌ تصفیه فاضلاب در جهان می‌باشد. این فرآیند بیولوژیکی مشتمل بر سه بخش بی‌هوازی، آنوکسیک و هوازی بوده و مدیای معلق موجود در واحد هوادهی باعث حفظ جمعیت میکروبی موجود در سیستم و افزایش کارآیی آن در مقیاس کمتر از روش‌های رشد معلق می‌شود. این فرآیند باعث حذف مواد آلی و نیتروژن در حد استانداردهای زیست محیطی می‌گردد. در بخش بی‌هوازی آزادسازی فسفر، در بخش انوکسیک، فرآیند دنیتریفیکاسیون و در بخش هوازی کاهش BOD و نیتریفیکاسیون صورت می‌گیرد.