منابع انسانی شرکت

منابع انسانی شرکت
منابع انسانی مهمترین سرمایه یک شرکت مهندسی است . شرکت مهندسی مشاور طوس آب با عنایت به این مهم ترکیبی از بهترین نیروها و منابع انسانی را بصورت تمام وقت و پاره وقت در اختیار دارد. تعداد نیروهای انسانی تمام وقت شرکت در حال حاضر 513 نفر است . همچنین چندین نفر از اساتید برتر دانشگاههای ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم با شرکت همکاری دارند.